Raport de personalitate – 250 lei

Acest raport se centrează pe cinci mari dimensiuni și anume: dinamica temperamentală, tipologia de personalitate, tendințe, abilități și aptitudini, frecvențele cerebrale. În ceea ce privește dinamica temperamentală, acest raport relevă prin intermediul diagramei de tip radar proporțiile temperamentale care se manifestă în prezent în personalitatea examinatului. Raportul ierarhizează 16 tipologii de personalitate într-o diagramă de tip radar, permițând identificarea rapidă a tipologiei de bază (cea mai potrivită), a tipologiei potențiale (cea mai apropiată) și a tipologiei ”umbră” (cea mai puțin potrivită) pentru persoana evaluată. Tipologia de personalitate opusă sau ”umbra” reflectă un set de caracteristici opuse persoanei evaluate. Este posibil ca unele dintre acestea să se regăsească şi în configuraţia temperamentală principală a persoanei, însă, pentru o dezvoltare personală optimă, poate fi benefică îmbunătăţirea aspectelor negative ale tipului “umbră”.

Persoana examinată poate avea de câştigat dacă îmbunătăţeşte aspectele negative specifice tipului ”umbră” în scopul de a optimiza configuraţia temperamentală a tipului principal identificat, dacă acest lucru este considerat util. Dacă persoana consideră că tipul de personalitate principal identificat nu o avantajează, atunci i se recomandă să dezvolte caracteristicile specifice tipului potenţial adecvat. În secțiunea tendințe, acest raport relevă măsura în care persoana examinată manifestă tendințe cu privire la tipuri specifice de activități (verbale, artistice, fizice, experimentale, organizatorice, de business și sociale). De asemenea, raportul arată măsura în care persoana examinată manifestă abilități și aptitudini specifice (capacitatea de concentrare, vederea spațială, analiza tehnică, înțelegerea verbală, abilități numerice, abilități logice, abilități de analiză-sinteză). În ceea ce privește secțiunea frecvențelor cerebrale, diagramele prezintă frecvențele cerebrale pentru cele două emisfere, oferind informații despre starea de repaus cerebral, starea de activitate normală sau activitate intensă, dar și despre existența unei sincronicități de frecvență pe cele două emisfere (acolo unde acest lucru este identificat), fapt ce indică stabilitate corticală (normalitate).

Dacă această sincronicitate nu există, se vor recomanda evaluări clinice avansate. Pe de altă parte, existența unui decalaj important între frecvența cortexului stâng și cea a cortexului drept poate semnala posibile disfuncții în procesul cognitiv datorate oboselii sau unor factori psihofiziologici. Prin urmare, această discrepanță reflectă faptul că procesul cognitiv poate fi afectat sever, iar posibilitățile de examinare ale sistemului sunt depășite, caz în care se recomandă o evaluare de specialitate.

*Fiecare raport vine insotit de reteta terapie BACH in functie de analiza rezultata